Chat met ons op WhatsApp!
WhatsApp
Like ons op Facebook!
Facebook
Volg ons op Twitter!
Twitter
Stuur ons een Email!
Email
Neem contact met ons op!
Telefoon

diensten

Standaard diensten, maar ook maatwerk...

PADACO is van mening dat onze diensten minimaal net zo belangrijk zijn als onze producten. Het is daarom dat we alle diensten met eigen personeel uitvoeren en veel tijd en zorg besteden aan opleiding en certificatie.

Hieronder treft u een aantal van onze diensten aan. Maar natuurlijk weten we ook dat er behoefte is aan maatwerk. Daar waar mogelijk gaan wij met u in overleg om te komen tot die ondersteuning waarbij u de meeste toegevoegde waarde ervaart.

Managed solution

Als belangrijke dienst en service voor onze vaste en evenementen klanten heeft PADACO de access points monitoring dienst.

PADACO neemt uw WLAN omgeving serieus. Voor iedere professionele omgeving gebruiken wij uitsluitend Ruckus (*) access points die passen binnen onze NOC management tools. Vanuit ons eigen datacentrum en NOC (network operating center) beheren wij uw wifi netwerk. Wij zijn in staat om eventuele overbelasting tegen te gaan, beschikbare bandbreedte actief te veranderen of bijvoorbeeld u te ondersteunen bij het toegangsbeheer. Van content filtering tot SSID management.

In een service level agreement liggen de gemaakte afspraken vast omtrent de door u gewenste performance. Op basis van deze gemaakte afspraken beschikt u desgewenst over uw eigen back-up hardware en/of een on-site engineer. Het belang van de wifi omgeving voor uw organisatie of event komt tot uitdrukking in de SLA. Vanzelfsprekend vormt het technische ontwerp van de wifi omgeving al een belangrijke schakel in de uiteindelijke mogelijkheden rondom uw wensen en eisen. Een belangrijke basis voor een op te stellen SLA is dan ook altijd de site survey. Dankzij ons toezicht op afstand zijn wij altijd in staat om uw wifi netwerk operationeel te houden. Indien gewenst 24/7.

(*) PADACO gebruikt bijna uitsluitend de high end wifi access points van Ruckus. Als gecertificeerde Ruckus partner begrijpen wij het belang van een gespecialiseerde leverancier. Ook in het nieuwste rapport van IDC komt naar voren wat de voordelen van specialisatie zijn. Volg deze link voor informatie uit het laatste IDC rapport.

Site Survey

Bij 99% van alle opdrachten (op iedere regel is een uitzondering mogelijk) doen wij vooraf een site survey. En helaas maar waar, hier vragen we geld voor.

De engineers van PADACO kennen de verschillende valkuilen van een Wifi oplossing als geen ander en zijn in staat uw huidige omgeving dusdanig in kaart te brengen dat wij u het juiste advies kunnen geven over een wifi omgeving die wel is afgestemd op uw gebruik (lees hier een leuk achtergrond artikel over slechte wifi ervaringen). Ervaring leert ons dat het juist inschatten van de situatie voor een 100% functionerende internet en wifi installatie door ons zelf moet gebeuren. Alleen dan zijn we in staat om u een garantie te geven van een werkende oplossing.

Omdat uw huidige ICT infrastructuur van groot belang is voor het juist functioneren van de wifi omgeving besteden wij hier veel aandacht aan tijdens onze survey. Naast natuurlijk snelheidstesten van uw internettoegang en black spots van te installeren access points besteden wij ook aandacht aan uw wensen omtrent netwerk filtering en event applicaties. Voor uw zakelijke wifi netwerk worden natuurlijk ook de eventueel gebruikte VPN verbindingen besproken.

Uw keuze voor een tijdelijke internet en wifi installatie heeft natuurlijk een belangrijke zakelijke achtergrond. En als het niet werkt en uw medewerkers of gasten kunnen hun werkzaamheden niet doen dan wordt er toch naar ons gekeken. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Wij kijken vooraf naar de juiste omstandigheden, naar de stroom, naar het op de juiste plaats bevestigen van de access points, hoe kabels weg te werken zodat ze niet per ongeluk verbroken worden etc. etc. Hoe hoog zijn de bevestigingspunten, zijn er speciale afspraken nodig met de locatiebeheerder. Iedere locatie en installatie kent zijn eigen specifieke aandachtspunten.

Een onderdeel van de site survey van PADACO is een analyse van het bestaande wifi netwerk. Onze analyse omvat alle mogelijke oorzaken van slecht functioneren. Hoewel interferentie een vaak voorkomende oorzaak is voor een slechte wifi omgeving is dit helaas niet altijd en overal de hoofdoorzaak. Toch besteden we hier altijd veel aandacht aan omdat het een snelle mogelijkheid is om performance verbetering te realiseren (voorbeeld rapport).

Bij de meeste evenementen zijn veel partijen betrokken die allemaal hun uiterste best doen om het u als opdrachtgever naar de zin te maken. Daarom is het belangrijk dat stroompunten afgeschermd zijn en niet plots door de lichttechnicus gebruikt wordt. Met enige regelmaat maken wij mee dat tijdens het evenement kabels beschadigt raken, voor andere doelen gebruikt worden of compleet verdwijnen. Natuurlijk allemaal met de beste bedoelingen maar niet met het voor u als opdrachtgever gewenste resultaat.

Al onze producten worden gemonitord vanuit ons datacentrum in Aalsmeer maar een root cause analysis en het daarna sturen van een PADACO technicus kost tijd en ergernis aan uw kant. PADACO gebruikt de meest geavanceerde tools om de juiste inzichten te krijgen omtrent het juiste advies voor uw wifi omgeving. Daarnaast brengen wij natuurlijk onze jarenlange ervaring op het gebied van wifi netwerken.

Met een site survey, en voor alle B2B evenementen een site technicus, kan PADACO u leveren waar u recht op heeft : een 100% functionerende internet en wifi omgeving.

Site Technicus

Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat Murphy’s law helaas maar al te vaak op waarheid berust. Niemand wil dat er zaken mislopen maar zeker bij evenementen zijn soms zo veel mensen betrokken dat een 100% afstemming in de praktijk lastig blijkt. Ook kan het gebeuren dat apparatuur kapot gaat; kabelverbindingen worden verbroken; stopcontacten worden even geleend voor iets anders... we zijn het allemaal al eens een keer tegengekomen.

U bepaalt zelf het belang van uw evenement; wij kunnen u tot dienst zijn met allerlei vormen van support. Een belangrijk deel van de support zit natuurlijk in de online monitoring vanuit ons NOC in Aalsmeer. Moeten wij naar uw locatie komen dan gaat er natuurlijk tijd verloren door de reisafstand. Bij zakelijke evenementen zien wij de BYOD trend steeds nadrukkelijker. Met onze opstart service helpen wij gebruikers van diverse devices om in te loggen op het wifi netwerk. Ook zijn u en wij met deze service verzekerd van een 100% functioneren van de tijdelijke internetverbinding en het wifi netwerk.

Hoe groter uw evenement en hoe belangrijker de internetverbinding en het wifi netwerk is voor het welslagen van uw evenement hoe meer waarde wij hechten aan het plaatsen van een on site technicus. Dit helpt niet het 100% voorkomen van wat heer Murphy ooit voorspelde maar is wel de enige oplossing voor het snel oplossen van ontstane problemen.

Murphy volgens Wikipedia

De wet van Murphy, toegeschreven aan Edward A. Murphy (1918–1990), luidt "if there’s any way they can do it wrong, they will" of ook wel "Anything that can go wrong, will go wrong" (vrij in het Nederlands vertaald: als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis). Hoewel de wet van Murphy in de volksmond nogal eens verward wordt met de wet van bedrog – als iets mis kan gaan, dan gaat het mis op het slechtst denkbare moment – heeft Murphy's zoon Robert Murphy aangegeven dat zijn vaders werkelijke adagium als volgt luidde: "if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way". Murphy was van beroep ruimtevaartingenieur die aan veiligheidskritische systemen werkte. Hij wilde met zijn uitspraak de nadelige kant van de wet van de grote aantallen illustreren. Er zijn vele afgeleiden van, en commentaren op deze wet. Een greep uit het aanbod:

  • Als er bij een experiment iets fout kan gaan, zal het ook daadwerkelijk fout gaan.
  • De fout gebeurt altijd op het onaangenaamste moment (soms ook de wet van bedrog of wet van Finagle genoemd).
  • Succes wordt door slechts weinig mensen gezien, terwijl falen altijd volop in de schijnwerpers staat.
  • De constante van Murphy: de schade aan een voorwerp is recht evenredig aan de waarde ervan.